Oferta pracy

Pamso SA

Zgoda*

15 + 12 =

 

Sprzedawca magazynier Łódź

Interesują Cię finanse i lubisz ułatwiać sobie pracę za pomocą różnorodnych narzędzi? – aplikuj do naszej firmy!

Wymagamy:

 • zaangażowania i chęci do pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zdolności szybkiego uczenia się,
 • szybkości działania i staranności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę,
 • możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze pracy na umowę zlecenie,
 • dodatkowe premie,
 • wolna każda niedziela,
 • wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas,
 • atrakcyjny pakiet socjalny:
  – wczasy pod gruszą,
  – wsparcie pożyczkowe
  – prywatny pakiet lekarski,
  – karty sportowe,
  – bony świąteczne,
  – paczki świąteczne dla dzieci,
  – dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci,
 • stabilność zatrudnienia i szacunek przełożonych,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 785 058 748 bądź o przesłanie CV na adres: rekrutacja@pamso.com.pl

W CV prosimy zawrzeć następujący zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Z.M. „Pamso” S.A. dla potrzeb rekrutacji pracowników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)

Pełna Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pamso” S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice NIP: 731 000 47 05, REGON: 470544279.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: …42 22 55 500………………………………., adresem e-mail: sekretariat@pamso.com.pl lub pisemnie za pośrednictwem danych teleadresowych.
 3. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iod@pamso.com.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 5. uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 6. w pozostałym zakresie, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 7. spełnienie wymagań na gruncie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 8. ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 10. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora danych np. w zakresie IT – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 11. podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
 12. Portale Internetowe m.in. OLX, Pracuj, GoWork, Facebook.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy też zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 14. Posiada Pani/Pan prawo do:
 15. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy lub dobrowolnie podanych;
 16. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 18. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora danych rozpatrywane.
 19. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 20. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULE ZGÓD

Zgoda na rekrutację jednorazową 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne „Pamso” S.A., w celu uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Zgoda na przyszłe rekrutacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych Zakłady Mięsne „Pamso” S.A., w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.