Oferta pracy

Pamso SA

Zgoda

10 + 13 =

Biuro

Analityk danych

Interesują Cię finanse i lubisz ułatwiać sobie pracę za pomocą różnorodnych narzędzi? – aplikuj do naszej firmy!

Do zadań będzie należeć:

 • sporządzanie zestawień, analiz sprzedaży, rentowności dla produktów, grup towarowych, kontrahentów, kanałów dystrybucji
 • analiza danych finansowych z wykorzystaniem MS Excel oraz dokumentacji źródłowej
 • przygotowywanie analiz ad-hoc
 • monitorowanie efektywności kluczowych procesów
 • kontrola kosztów
 • analizowanie i określanie cen produktów
 • pozyskiwanie, przetwarzanie, łączenie danych z różnych źródeł
 • przedstawianie danych w czytelnej formie (wykresy, prezentacje)
 • rekomendowanie zmian na podstawie przygotowanych analiz
 • praca nad rozwojem narzędzi wspierających proces obsługi raportowania
 • współpraca z innymi działami firmy (szczególnie z działem sprzedaży, zakupu i księgowości)

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości podstawowych zasad rachunkowości zarządczej i controllingu
 • umiejętności efektywnego korzystania z Excela
 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • terminowości i nastawienia na realizację wyznaczonych zadań
 • skrupulatności i sumienności w wykonywaniu zadań
 • umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjności

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie w stabilnej firmie z tradycjami,
 • bogaty pakiet socjalny,

Mile widziani będą studenci, absolwenci studiów wyższych, najchętniej w obszarze finansów, informatyki, e-biznesu.

Kontakt tel. 42 22 55 560 w godz. 8:00 – 14:00
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Z.M. „Pamso” S.A. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem”

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem Danych są Zakłady Mięsne „Pamso” S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice NIP: 731 000 47 05, REGON: 470544279 – ; 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: ido@pamso.com.pl; 3. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 4. dane osobowe będą udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora Danych; 5. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa; 6. dane osobowe zebrane dla potrzeb obecnej rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji; 7. ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji; 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Zakłady Mięsne „Pamso” S.A. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.